STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Brandvæsenet: Eftersyn af brandvæsenets (og justerkammerets) inventarium

Eftersyn af Brandvæsenets inventar

Magistratens 4. afdelings 2. sekretariat 1913-1917 j.nr. 82
Overført til Magistratens 4. afdeling journalsag 603/1917

Fortsat fra Mag 4 afd 1911-1913 j.nr. 82

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 4 Afd 2 Sekr 1913-1917)