STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Brandvæsenet: Eftersyn af brandvæsenets (og justerkammerets) inventarium

Eftersyn af Brandvæsenets inventar

Magistratens 4. afdeling (1. sekretariat) 1911-1913 j.nr. 82

Fortsat fra Mag 4 afd 1899-1910 j.nr. 114
Fortsætter som Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 82

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 4 Afd 1888-1931)