STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Stadslægens ugentlige oversigter over fødsler, sygdomme og dødsfald

Stadslægens ugentlige oversigter over fødsler, sygdomme og dødsfald

Magistratens 4. afdelings 2. sekretariat 1913-1917 j.nr. 73

Fortsat fra Mag 4 afd 1911-1913 j.nr. 73
Fortsætter som Mag 5 afd 1918-1931 j.nr. 54

Sager
1913-1917

(Journalplan: Mag 4 Afd 2 Sekr 1913-1917)