STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Stadslægens ugentlige oversigter over fødsler, sygdomme og dødsfald

Stadslægens ugentlige oversigter over fødsler, sygdomme og dødsfald

Magistratens 4. afdeling (1. sekretariat) 1911-1913 j.nr. 73

Fortsat fra Mag 4 afd 1900-1910 j.nr. 119
Fortsætter som Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 73

Sager
1911-1913

(Journalplan: Mag 4 Afd 1888-1931)