STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Garnisonssygehusets vanding i Rigensgade

Rigensgades vanding

Magistratens 4. afdelings 2. sekretariat 1913-1917 j.nr. 68

Fortsat fra Mag 4 afd 1911-1913 j.nr. 68
Fortsætter som Mag 5 afd 1918-1932 j.nr. 53

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 4 Afd 2 Sekr 1913-1917)