STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Garnisonssygehusets vanding i Rigensgade

Rigensgades vanding

Magistratens 4. afdeling (1. sekretariat) 1911-1913 j.nr. 68

Fortsat fra Mag 4 afd 1910 j.nr. 105
Fortsætter som Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 68

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 4 Afd 1888-1931)