STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgervæbningen: Tilskud til Kjøbenhavns Væbning (Bogholderen)

Bogholderen. Bidrag til Kjøbenhavns Væbning

Magistratens 2. afdeling 1872 j.nr. 388

Fortsætter som Mag 2 afd 1873-1881 j.nr. 41

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)