STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgervæbningen: Tilskud til Kjøbenhavns Væbning (Bogholderen)

Bogholderen. Tilskud til Kjøbenhavns Væbning

Magistratens 2. afdeling 1873-1881 j.nr. 41

Fortsat fra Mag 2 afd 1872 j.nr. 388

Sager
1880-1881

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)