STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgervæbningen: Pengeanvisninger (Bogholderen)

Bogholderen. Borgervæbningens pengeanvisninger

Magistratens 2. afdeling 1867-1868 j.nr. 34

Fortsat fra Mag 2 afd 1866 j.nr. 27

Sager
1867-1868

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)