STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgervæbningen: Pengeanvisninger (Bogholderen)

Bogholderen. Borgervæbningens pengeanvisninger

Magistratens 2. afdeling 1866 j.nr. 27

Fortsat fra Mag 2 afd 1865 j.nr. 30
Fortsætter som Mag 2 afd 1867-1868 j.nr. 34

Sager
1866 1-75

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)