STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgmester Jensen

Borgmesterembedet

Magistratens 2. afdeling 1921-1926 j.nr. 1

Fortsat fra Mag 2 afd 1920 j.nr. 1

Sager
1921, 1924-1926

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)