STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgmester Jensen

Borgmesteren

Magistratens 2. afdeling 1920 j.nr. 1

Fortsat fra Mag 2 afd 1919 j.nr. 35
Fortsætter som Mag 2 afd 1921-1926 j.nr. 1

Sager
1920 1-14.30

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)