Københavns Kommunes logo

STARBAS -
Kort- og tegningsdatabase

Emnesøgning

Topografisk søgning

Kartografsøgning

Fritekstsøgning

Kort og tegninger frem til 1799

Hospitalstegninger

Skoletegninger


Kort- og tegningssamlingen

STARBAS-
Arkivdatabase


Stadsarkitektnr


Id-nr


Kort og tegninger til 1799 - Emnesøgning

Samlingen er ordnet kronologisk inden for følgende grupper:

I A København i almindelighed
Hovedsageligt kort over hele eller dele af København og København med omegn.
I B København i almindelighed, kopier og rekonstruktioner
I C Christianshavn
II A Forstæder i almindelighed
Vesterbro, Nørrebro, Østerbro samt Frederiksberg.
II B Vesterbro
II C Nørrebro
II D Østerbro
III A Fæstningsterrænet i almindelighed
Området omfatter de nuværende voldkvarterer mellem voldgaderne på Sjællandssiden og søerne.
III C Kastellet
IV A Omegnen i almindelighed
IV B Amager
V A Vandforsyning, indenbys ledninger
V B Vandforsyning, udenbys søer og ledninger
VI A Offentlige bygninger i almindelighed
VI B Rådhuse
VI D Hospitaler - søges i særskilt database
VI E Stiftelser og andre sociale institutioner
VI G Kirker og kirkegårde
VI J Brandvæsen
VI L Slotte
VI M Private bygninger og beboelsesejendomme
VI N Broer
VI O Havnen og reden
VI R Kloakker
VI S Gader og veje
VI T Torve og pladser
VI Z Mindesmærker, statuer og springvand
VII Bistrup Gods OBS! Se fortegnelse over hovedparten af tegningerne
VIII Øvrige Danmark
IX Udland
X Diverse


Toppen af siden
Kort og tegningsdatabase - Version 2.04 21.4.2010