STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Vandindvindingsanlæg ved Nybølle

Vandindvindingsanlæg ved Nybølle

Magistratens 5. afdeling 1918-1920 j.nr. 184

Fortsat fra Mag 4 afd 2 sekr 1917 j.nr. 184
Fortsætter som Mag 5 afd 1921-1924 j.nr. 182

Sager
1924 182 pk. 1
1924 182 pk. 2
1924 182 pk. 3

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)