STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Gentofte Sø

Gentofte sø

Magistratens 5. afdeling 1918 j.nr. 178

Fortsat fra Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 178
Fortsætter som Mag 4 afd 1932-1938 j.nr. 295

Sager
1964 281 - 321

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)