STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Vandforsyning: Tinghøj Beholderen / 1. udbygning af højdebeholder ved Tinghøj. Ledninger til byen, forandringer ved maskinanlæg m.m.

Tinghøj Beholderen

Magistratens 5. afdeling 1930-1938 j.nr. 177

Fortsat fra Mag 5 afd 1931-1933 j.nr. 161
Fortsætter som Mag 5 afd 1931-1933 j.nr. 161

Sager
1939 419 Pk. I

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)