STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Vejning og Måling: Den offentlige Vejning og Måling i København og Frihavnen

Den offentlige Vejning og Måling i København og Frihavnen

Magistratens 4. afdeling (1. sekretariat) 1896-1913 j.nr. 42

Fortsat fra Mag 4 afd 1895 j.nr. 90
Fortsætter som Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 42Mag 4 afd 1899-1913 j.nr. 161

Sager
1896-1897, 1909-1913

(Journalplan: Mag 4 Afd 1888-1931)