STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Budget, budgetforslag

Budget

Magistratens 5. afdeling 1918-1966 j.nr. 175

Fortsat fra Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 175

Sager
1918 171-176

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)