STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Vandforsyning: Thorsbro Værket / Thorsbro vandledningerne, drænboringer m.v.

Thorsbro Værket

Magistratens 5. afdeling 1920-1924 j.nr. 170


Sager
1933 715 pk. 1
1933 715 pk. 2
1933 715 pk. 3
1933 715 pk. 4
1933 715 pk. 5
1933 715 pk. 6
1933 715 pk. 7
1933 715 pk. 8

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)