STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Ekspropriations- og Taxationskommissionen

Ekspropriations- og Taxationskommissionens medlemmer

Magistratens 5. afdeling 1923-1928 j.nr. 160

Fortsat fra Mag 5 afd 1918 j.nr. 159

Sager
1928 160-174

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)