STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Vandindvindingsanlæg ved Marbjerg og Store Valby / Marbjerg og Brokilde vandindvindingsanlæg. 1100 mm trykledning mod øst til Tinghøj. 1000 mm ledning mod vest gennem Roskilde

Vandindvindingsanlæg ved Marbjerg og Store Valby / Marbjerg og Brokilde vandindvindingsanlæg. 1100 mm trykledning mod øst til Tinghøj. 1000 mm ledning mod vest gennem Roskilde

Magistratens 5. afdeling 1927-1938 j.nr. 155


Sager
1938 155 pk. 1
1938 155 pk. 2
1938 155 pk. 3
1938 155 pk. 4
1938 155 pk. 5
1938 155 pk. 6
1938 155 pk. 7
1938 155 pk. 8

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)