STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgerrepræsentationen: Fortegnelse over de til Borgerrepræsentationen indkomne uafgjorte sager

Fortegnelse over de til Borgerrepræsentationen indkomne uafgjorte sager

Magistratens 4. afdeling (1. sekretariat) 1912-1931 j.nr. 209


Sager
1931 181-250

(Journalplan: Mag 4 Afd (1 Sekr) 1888-1931)