STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borthigs gadeanlæg. Arbejdernes Byggeforening mellem Lyngbyvej og Haraldsgade

Arbejdernes Byggeforenings vejanlæg mellem Lyngbyvej og Haraldsgade

Magistratens 4. afdeling (1. sekretariat) 1905-1910 j.nr. 197
Overført til Magistratens 4. afdelings journalsag 486/1911

Fortsætter som Mag 4 afd (1 sekr) 1914-1931 j.nr. 212

Sager
710 pk. 1

(Journalplan: Mag 4 Afd 1888-1931)