STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Valgvæsen: Regninger vedr. valgvæsenet (valglisterne)

Regninger vedr. valgvæsenet i alm.

Magistratens 1. afdeling 1890 j.nr. 121
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1889 j.nr. 328
Fortsætter som Mag 1 afd 1891 j.nr. 65

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)