STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Indberetning om ledige legatportioner

Magistratens 1. afdeling 1868 j.nr. 1825

Fortsat fra Mag 1 afd 1867 j.nr. 1492

Sager
1868 1801-ud

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)