STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Deklarationer i henhold til fredstraktaten af 30/10 1864

Deklarationer i h.t. fredstraktaten af 30/10 1864

Magistratens 1. afdeling 1866 j.nr. 1013
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsætter som Mag 1 afd 1867 j.nr. 60

Sager
1866 876-1025

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)