STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Brændevinsafgift: Anmeldelser om brændevinsafgift

Anmeldelse om at ville forhandle brændevin

Magistratens 1. afdeling 1867 j.nr. 13
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1866 j.nr. 20
Fortsætter som Mag 1 afd 1868 j.nr. 34

Sager
1867 1-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)