STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Indberetning om ledige legatportioner

Magistratens 1. afdeling 1871 j.nr. 1067

Fortsat fra Mag 1 afd 1870 j.nr. 169

Sager
1871 901-1075

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)