STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Magistratens Fattigbøsse. Ansøgninger om understøttelse af Fattigbøssen (Huslejehjælp)

Ansøgninger om understøttelse af fattigbøssen (huslejehjælp)

Magistratens 1. afdeling 1865 j.nr. 437
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1864 j.nr. 191
Fortsætter som Mag 1 afd 1866 j.nr. 231

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)