STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Synsforretninger til afhjelmning

Synsforretninger til afhjelmning

Magistratens 1. afdeling 1865 j.nr. 130
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1864 j.nr. 96

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)