STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Valgvæsen: Regninger vedr. valgvæsenet (valglisterne)

Regninger vedr. valglisterne (+846 Valgvæsenet)

Magistratens 1. afdeling 1866 j.nr. 234

Fortsat fra Mag 1 afd 1865 j.nr. 388
Fortsætter som Mag 1 afd 1867 j.nr. 335

Sager
1866 201-350

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)