STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Rådstuebiblioteket: Regninger vedr. Raadstuebiblioteket/Magistratens bibliotek

Regninger vedr. Magistratens bibliotek

Magistratens 1. afdeling 1864 j.nr. 371

Fortsat fra Mag 1 afd 1863 j.nr. 158
Fortsætter som Mag 1 afd 1865 j.nr. 692

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)