STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Brændevinsafgift: Frasigelser af brændevinsafgift

Andragender ang. frasigelse af brændevinsafgiften

Magistratens 1. afdeling 1863 j.nr. 71
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsætter som Mag 1 afd 1864 j.nr. 70

Sager
1863 51-175

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)