STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Rådstuebiblioteket: Regninger vedr. Raadstuebiblioteket/Magistratens bibliotek

Regninger vedr. Rådstuebiblioteket

Magistratens 1. afdeling 1861 j.nr. 8
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1860 j.nr. 10
Fortsætter som Mag 1 afd 1862 j.nr. 20

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)