STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Magistratens Fattigbøsse. Ansøgninger om understøttelse af Fattigbøssen (Huslejehjælp)

Andragender om understøttelse af fattigbøssen

Magistratens 1. afdeling 1872 j.nr. 1422
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1871 j.nr. 1406
Fortsætter som Mag 1 afd 1873 j.nr. 358

Sager
1872 1351-1450

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)