STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Magistratens Fattigbøsse. Ansøgninger om understøttelse af Fattigbøssen (Huslejehjælp)

Andragender om understøttelse af fattigbøssen

Magistratens 1. afdeling 1861 j.nr. 1145

Fortsat fra Mag 1 afd 1860 j.nr. 70
Fortsætter som Mag 1 afd 1862 j.nr. 246

Sager
1861 1076-1200

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)