STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgemål for arrestanter

Værgemål for umyndige arrestanter

Magistratens 1. afdeling 1872 j.nr. 41

Fortsat fra Mag 1 afd 1871 j.nr. 9
Fortsætter som Mag 1 afd 1873 j.nr. 5

Sager
1872 1-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)