STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Næringsbrug: Sager ang. ulovligt næringsbrug

Ulovligt næringsbrug

Magistratens 1. afdeling 1878 j.nr. 38
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsætter som Mag 1 afd 1879 j.nr. 50

Sager
1878 1-50

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)