STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Valgvæsen: Regninger vedr. valgvæsenet (valglisterne)

Anvisninger vedr. valgvæsenet

Magistratens 1. afdeling 1873 j.nr. 12
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1872 j.nr. 49
Fortsætter som Mag 1 afd 1874 j.nr. 25

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)