STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Valgvæsen: Regninger vedr. valgvæsenet (valglisterne)

Regninger vedr. valglisterne

Magistratens 1. afdeling 1868 j.nr. 99

Fortsat fra Mag 1 afd 1867 j.nr. 335
Fortsætter som Mag 1 afd 1869 j.nr. 156

Sager
1868 1-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)