STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Konkursanmeldelser / Fortegnelse over Fallenter

Fortegnelse over fallenter

Magistratens 1. afdeling 1877 j.nr. 19
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1876 j.nr. 56
Fortsætter som Mag 1 afd 1878 j.nr. 30

Sager
1877 1-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)