STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Konkursanmeldelser / Fortegnelse over Fallenter

Fortegnelse over fallenter

Magistratens 1. afdeling 1872 j.nr. 42
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1871 j.nr. 12
Fortsætter som Mag 1 afd 1873 j.nr. 6

Sager
1872 1-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)