STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Konkursanmeldelser / Fortegnelse over Fallenter

Fortegnelse over fallenter

Magistratens 1. afdeling 1870 j.nr. 12
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1869 j.nr. 23
Fortsætter som Mag 1 afd 1871 j.nr. 12

Sager
1870 1-125

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)