STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Højskoleunderstøttelser

Folkehøjskolehjælp

Magistratens 1. afdeling 1878 j.nr. 26
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1877 j.nr. 774
Fortsætter som Mag 1 afd 1879 j.nr. 100

Sager
1878 1-50

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)