STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Højskoleunderstøttelser

Højskolehjælp kvinder/Mænd

Magistratens 1. afdeling 1877 j.nr. 11

Fortsat fra Mag 1 afd 1876 j.nr. 634

Sager
1877 1-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)