STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Højskoleunderstøttelser

Højskoleunderstøttelse

Magistratens 1. afdeling 1876 j.nr. 92
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1875 j.nr. 1069

Sager
1876 1-125

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)