STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Konkursanmeldelser / Fortegnelse over Fallenter

Fortegnelse over fallenter

Magistratens 1. afdeling 1863 j.nr. 17
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1862 j.nr. 14
Fortsætter som Mag 1 afd 1864 j.nr. 20

Sager
1863 1-50

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)