STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgerbreve: Udleverede borgerbreve

Udleverede borgerbreve

Magistratens 1. afdeling 1864 j.nr. 13
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1863 j.nr. 13
Fortsætter som Mag 1 afd 1865 j.nr. 16

Sager
1864 1-50

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)