STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Skorstensfejertjeneste: Andragender om skorstensfejertjeneste

Andragender om skorstensfejertjenesten

Magistratens 1. afdeling 1862 j.nr. 474

Fortsat fra Mag 1 afd 1861 j.nr. 1146
Fortsætter som Mag 1 afd 1863 j.nr. 687

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)