STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Brændevinshandlere, om hvilke der er afgået noticer til oldermanden for brændevinsbrænderlauget

Brændevinshandlere, om hvilke der er afgået noticer til oldermanden for brændevinsbrænderlauget

Magistratens 1. afdeling 1861 j.nr. 14

Fortsat fra Mag 1 afd 1860 j.nr. 15

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)